Posted on

Вече не е модерно!

Лъче се прибра преди дни от САЩ. Пред самолета към София осъзна, че това е първото място, на което усеща миризма от цигари за пет месеца престой там.

Тъпо и тъжно ми стана.

Днес, пък, чета, че в Сан Франциско ще забранят изцяло и елетронните цигари. Защо? Да положим, че е превенция за младите: https://www.nbcnews.com/news/us-news/san-francisco-set-become-first-major-u-s-city-ban-n1019056

Всеки има право на личен избор, естествено.

Замисляли ли сте се защо:

Из закон за здравето
Чл. 56а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Моето обяснение е – примерът, който даваме е причината! Не става въпрос кое е личен избор и кое е лично право, колко е вредно или не тютюнопушенето. Моето лично обяснения е – какво приемат децата ни за “нормално”.

Пресичането през улицата е начин за спазване на закона за здравето, естествено.

Не става въпрос за това дали сме учители или родители. Не става и въпрос за това колко готини родители сме, колко доверие ни имат, дали идват да споделят с нас, че са опитали или продължили.

Искаме да са “добри” и им показваме как да са “добри”.
А не искаме да са отговорни към здравето си, като им показваме да не са?

Вече не е модерно да не носим отговорност!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *