Posted on

За документите и доверието

Какви документи превеждам и колко ще струва?

Струва 15 работни дни легализация и една кофа пари за процедурата.

Така че е добре да се прави навреме. Но! Само при нужда.

А иначе – калифорнийците californication-ват и си имаме доверие за всичко – достатъчен е само превод на документите.

Превод на дипломите

Превод на удостоверенията за завършен клас

Превод на актове за раждане

Превод на грамоти и сертификати

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *